مجری ذیصلاح ساختمان

مجری ذیصلاح کیست؟ چگونه بهترین مجری ذیصلاح را انتخاب کنیم؟

قانون اجباری شدن مجری ذیصلاح توسط رئیس سازمان نظام مهندسی تهران همه مالکان را بر آن داشته تا در پی انتخاب بهترین مجری ذیصلاح برای انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان خود باشند. این دستور پس از کشمکش‌های فراوان بالاخره صادر شده و تخلف از آن غیرقانونی محسوب می‌شود. مجری ذیصلاح کیست؟ مجری ذیصلاح فردی حقیقی …

مجری ذیصلاح کیست؟ چگونه بهترین مجری ذیصلاح را انتخاب کنیم؟ ادامه مطلب »