اجرای سازه دانشگاه شهید شمسی پور

پروژه دانشگاه فنی حرفه ای شمسی پور

در این پروژه علاوه بر عملیات اجرایی پروژه بخش عمده ای از تامین متریال پروژه از جمله سنگ نما،سنگ های کف،کاشی و سرامیک و ایزوگام صورت گرفته است. اجرای سازه و تامین ساختمان دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور توسط شرکت ابنیه سازان هونام انجام شده است. بازگشت به لیست پروژه های عمرانی